Sisällöt

Digitalisaation menestystekijä – osallista oikeasti

Digitalisaation tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toiminnan muutosta, yhteisesti sovittuja toimintamalleja ja riittävää ymmärrystä siitä, mikä muuttuu. Tämä puolestaan edellyttää loppukäyttäjien osallistamista mukaan kehittämiseen.   Osallistaminen nähdään toiminnassa

Lue lisää »