Tietosuojaseloste

Yleistä

Henkilötietojesi huolellinen käsittely on meille ensisijaisen tärkeää. Hyödynnämme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseen sekä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen.

Henkilötietojasi käsitellään noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa varmistaaksemme ettei yksityisyytesi vaarannu. Kuten EU:n tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki (515/2004) edellyttävät.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen.

  1. Palvelun tarjoaminen

  • Yhteydenottojen hoitamista varten pidämme tallessa yhteystietoja, jotta voimme tarjota palvelua asiakkaillemme

  1. Palvelun kehittäminen

  • Saatamme käyttää henkilötietoja parantaaksemme palveluidemme laatua

  1. Myynti ja markkinointi

  • Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja asiakasviestintään

Kerättävät tiedot

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään yhteydenottolomakkeen kautta, joka välittää yhteydenottajan nimen ja sähköpostiosoitteen (välttämätön) sekä mahdollisesti yhteydenottajan edustaman organisaation (vapaaehtoinen).

Lisäksi käytämme sivustollamme Google Analytics –palvelua. Palvelun avulla keräämme tietoa mm. sivuston kävijämääristä sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Google Analytics-palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään TLS-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Yhteydenotot

Rekisterinpitäjä: Sotemuotoilu Oy \ Y-tunnus: 3295314–8 \ 90540 OULU

Yhteyshenkilö: Piritta Jalonen / piritta.jalonen@sotemuotoilu.fi